Artykuły
Opublikowano: ST 2017/7-8/138-146
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zaskarżanie rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniu scaleniowym zwyczajnym

Artykuł porusza zagadnienie dostępności środków zaskarżenia w toku postępowania dotyczącego scalania gruntów, uregulowane w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami, których współstosowanie budzi wątpliwości. Wielość stron postępowania wymagała wprowadzenia trybu podejmowania lub ogłaszania rozstrzygnięć administracyjnych podczas zebrań uczestników scalenia. Informowanie zaś o nich poprzez dodatkowe obwieszczenia stwarza zarówno dla uczestników scalenia, jak również samych organów administracji ją prowadzących trudności m.in. w obliczaniu terminów przewidzianych do wniesienia dostępnych środków zaskarżenia. Autor podejmuje próbę wyjaśnienia znaczenia komunikowania aktów administracyjnych podczas zebrań uczestników scalenia i obwieszczeń oraz prezentuje możliwość wywarzenia interesów wszystkich podmiotów uczestniczących w postępowaniu przy realizacji prawa do zaskarżania aktów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?