Żuradzki Paweł, Zaskarżalność przez prokuratora miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/6/116-137
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zaskarżalność przez prokuratora miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zagadnienia wybrane

Streszczenie

Artykuł omawia zagadnienie prawa zaskarżalności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez prokuratora. Z uwagi na ramy opracowania dotyczy on wybranych zagadnień. W artykule przytoczone jest orzecznictwo i poglądy doktryny, które mogą posłużyć prokuratorom w zakresie konstrukcji zarzutów dotyczących omawianej materii. Ważkim jest omówienie stopni pogwałcenia prawa w procesie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX