Dudziak Sławomir, Zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2018/6/23-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

W związku z wejściem w życie 1.06.2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw , nastąpiła jedna z najgłębszych od lat nowelizacji procedury administracyjnej. W jej ramach nowym obszarem regulacji uczyniono, dotknięte dotychczas głębokim deficytem normatywnym, zagadnienie zasad wymiaru administracyjnych kar pieniężnych. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie wybranych zagadnień związanych z wprowadzanymi instytucjami prawnymi, w tym zwrócenie uwagi na ich silne związki ze standardami wymiaru kar obowiązującymi na gruncie prawa karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX