Artykuły
Opublikowano: FK 2016/10/64-71
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zasady, tryb przyznawania i przekazywania dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule są dotacje celowe. Przedstawiono zasady oraz tryb przyznawania i przekazywania dotacji celowych z punktu widzenia przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Adekwatnie do przyjętego celu scharakteryzowano dotacje wraz z opisem najczęściej spotykanych sposobów klasyfikacji, podkreślając przy tym ich szczególne własności, zarówno jako wydatku, jak i w odniesieniu do trybu i zasad udzielania i przekazywania. W dalszej części omówiono zakres podmiotowej i przedmiotowej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, szczegółowo odnosząc się do przypadku dotacji. Praktyczny wymiar scharakteryzowanych rozwiązań ustawowych przedstawia ostatnia część artykułu zawierająca przykłady naruszeń dyscypliny finansów publicznych, jakie w ostatnich latach wystąpiły w związku z dotacjami na terenie województwa pomorskiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?