Bielikow Magdalena, Kwella Adam, Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę oraz ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2013/9/33-40
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę oraz ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania egzekwowanego obowiązku, czyli spowodowanie, aby zobowiązany zachował się w sposób zgodny z treścią nałożonego na niego obowiązku. Z postępowaniem tym wiąże się przymus egzekucyjny wynikający z przewidzianych w ustawie z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji środków egzekucyjnych. W artykule autorzy przedstawiają warunki wszczęcia i zastosowania środków egzekucyjnych, które według wierzycieli są uznawane za najmniej uciążliwe dla zobowiązanego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX