Zasady mediacji w postępowaniu cywilnym – uwagi prakseologiczne i prawnoporównawcze - OpenLEX

Derlatka Joanna, Zasady mediacji w postępowaniu cywilnym – uwagi prakseologiczne i prawnoporównawcze

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/3/70-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasady mediacji w postępowaniu cywilnym – uwagi prakseologiczne i prawnoporównawcze

Słowa kluczowe: mediacja w postępowaniu cywilnym, zasady postępowania cywilnego, konstytucyjne prawo do sądu, zasada dobrowolności, zasada bezstronności, zasada jawności

1.Wstęp

Problematyka zasad mediacji stanowi zagadnienie poddawane pod dyskusję od początków funkcjonowania tej metody rozwiązywania sporów . Ze względu na ciągły rozwój i doskonalenie instytucji mediacji w sprawach cywilnych, standardy mediacji stale się kształtują. Mowa tu o standardach uniwersalnych, które tworzą krajowe normy procesowe (art. 1831–18315 Kodeksu postępowania cywilnego ), regulacje kodeksów etycznych i innych dokumentów uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, czy stowarzyszenie pozarządowe Polskie Centrum Mediacji . Standardy mediacji regulują także akty prawa międzynarodowego .

Przedmiotem niniejszego artykułu są natomiast uwagi komparatystyczne o wąskim zakresie odniesienia, dotyczące syntetycznej analizy zasad mediacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX