Zasady i zakres oceny dowodu z opinii biegłego (rzeczoznawcy) przez sąd administracyjny i organ administracji publicznej - OpenLEX

Nędzarek Andrzej, Zasady i zakres oceny dowodu z opinii biegłego (rzeczoznawcy) przez sąd administracyjny i organ administracji publicznej

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2022/1/49-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasady i zakres oceny dowodu z opinii biegłego (rzeczoznawcy) przez sąd administracyjny i organ administracji publicznej

Streszczenie: Przedmiotem artykułu są zasady i zakres oceny przez sąd administracyjny i organ administracji publicznej przewidzianego w procedurze administracyjnej środka dowodowego w postaci opinii biegłego oraz zbliżonego do niego dowodu z opinii instytutu naukowego. Punktem wyjścia do właściwych rozważań uczyniono założenia przyjętego w polskim systemie prawnym kasacyjnego modelu jurysdykcji sądowoadministracyjnej i określonego nim sposobu kontroli przez sąd administracyjny stanu faktycznego sprawy ustalonego przez organ administracji. Następnie zostały przedstawione poglądy doktryny oraz orzecznictwa na temat dowodu z opinii biegłego w postępowaniu administracyjnym. Zagadnienie urzeczywistnienia w praktyce orzeczniczej zasad ogólnych dotyczących dowodu z opinii biegłego oraz związana z tym ściśle kwestia zakresu i sposobu oceny tego rodzaju środka dowodowego przez organ i sąd administracyjny zostały poddane analizie na tle wybranych przykładów spraw i dokumentów sporządzanych przez specjalne kategorie biegłych tytularnych, tj. rzeczoznawców, czynnych w pewnych tradycyjnie ważnych dziedzinach wykonywania administracji. W zakończeniu artykułu stwierdzono, że polski model jurysdykcji sądowoadministracyjnej, mimo wszystkich jego konstytutywnych ograniczeń, pozwala jednak w praktyce w ramach sądowej weryfikacji stanu faktycznego sprawy przyjętego w postępowaniu administracyjnym na dokonywanie kompleksowych ocen sporządzanych w toku tego postępowania opinii biegłych (rzeczoznawców).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX