Zasada stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi w świetle spraw chińskich w Światowej Organizacji Handlu - OpenLEX

Szwedo Piotr, Zasada stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi w świetle spraw chińskich w Światowej Organizacji Handlu

Artykuły
Opublikowano: PiP 2014/12/65-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi w świetle spraw chińskich w Światowej Organizacji Handlu

Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego „Suwerenność – przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS5/00756 z 7.12.2012 r.

1.Zasada stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi w prawie międzynarodowym.

Idea suwerenności była i jest przedmiotem analizy specjalistów zajmujących się prawem międzynarodowym . Zasada stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi stanowi integralny fragment tej naczelnej zasady prawa międzynarodowego . Jej rekonstrukcja była dokonywana także przez licznych specjalistów i wymaga odniesienia do innych zasad wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych (KNZ). Wśród nich znajdują się zasady równości, nieinterwencji i samostanowienia, powiązane z ideą suwerenności. Należy je skorelować z celami wyrażonymi w preambule: „popieranie gospodarczego i społecznego postępu wszystkich narodów” oraz w art. 55: „stworzenie warunków stabilizacji i dobrobytu [przez – P.S.] podniesienie stopy życiowej”. Do „pełnego wykorzystania zasobów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?