Zasada rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych w orzecznictwie sądów administracyjnych - OpenLEX

Wiltos Agnieszka Maria, Zasada rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2020/3/49-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego opracowania jest, wyrażona w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., zasada rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych. W jego ramach podjęto próbę wskazania, w jaki sposób sądy administracyjne sięgają w swoich orzeczeniach po tę zasadę, oraz określenia zakresu jej stosowania. W tym celu w pierwszej kolejności przedstawiono założenia teoretyczno-prawne związane zarówno z samym osadzeniem omawianej zasady w polskim systemie prawnym, jak i ze sposobem jej ukształtowania oraz z jej treścią. W dalszej kolejności analizie poddano wybrane orzeczenia sądów administracyjnych, w których składy orzekające powoływały się na opisywaną zasadę konstytucyjną i w ten sposób wyznaczały zakres jej stosowania. Wspomniana analiza pozwoliła na wskazanie dwóch podstawowych kierunków podejścia do badanej zasady.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX