Wróbel Izabela, Zasada równego traktowania w prawie Unii Europejskiej a odmienne traktowanie osób niezaszczepionych przeciw COVID-19

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/3/19-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada równego traktowania w prawie Unii Europejskiej a odmienne traktowanie osób niezaszczepionych przeciw COVID-19

Słowa kluczowe: zasada równości, zasada niedyskryminacji, odmienne traktowanie ze względu na stan zdrowia, szczepienie przeciw COVID-19

1.Wprowadzenie

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską warunkowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dwóch pierwszych szczepionek przeciw COVID-19 na przełomie 2020 i 2021 r., państwa członkowskie Unii Europejskiej rozpoczęły bezprecedensową skoordynowaną akcję masowych szczepień . W krajowych dyskusjach na temat przygotowań do działań w tym zakresie oraz ich przebiegu i skutków bardzo szybko pojawiły się propozycje uczynienia ze szczepienia przeciw COVID-19 przesłanki dostępu do określonych usług lub miejsc, a zatem zróżnicowania sytuacji prawnej osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Z punktu widzenia tych pierwszych można mówić o przywilejach, z punktu widzenia członków drugiej grupy – o traktowaniu mniej korzystnym. Kwestia sposobu postępowania z osobami odmawiającymi zaszczepienia się lub niemogącymi poddać się szczepieniu (ze względów zdrowotnych lub z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX