Zasada odległościowa w procesie inwestycyjnym elektrowni wiatrowej i zabudowy mieszkaniowej a działania organów samorządowych - OpenLEX

Przybylska Monika, Zasada odległościowa w procesie inwestycyjnym elektrowni wiatrowej i zabudowy mieszkaniowej a działania organów samorządowych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/4/100-113
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada odległościowa w procesie inwestycyjnym elektrowni wiatrowej i zabudowy mieszkaniowej a działania organów samorządowych

1. Uwagi wprowadzające. Wejście w życie 16.07.2016 r. ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej: u.i.z.e.w.) wprowadza nowy porządek regulacyjny dotyczący lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. Przyjęcie przez ustawodawcę tzw. zasady odległościowej oraz ustanowienie zasady lokalizowania tych elektrowni na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rodzi nowe zadania i wyzwania przed organami administracji publicznej z różnych szczebli organizacyjnych państwa.

W projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych podkreślono, że „od 2009 roku można zaobserwować w Polsce niezwykle dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej. Niestety dotychczas nie zostały w dostatecznym stopniu sformułowane ramy prawne dla lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest lokalizowanie tych instalacji zbyt blisko budynków mieszkalnych. Stało się to powodem licznych konfliktów pomiędzy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX