Rytel-Warzocha Anna, Zasada demokracji bezpośredniej na tle poglądów nauki prawa konstytucyjnego i praktyki ustrojowej 25 lat obowiązywania Konstytucji

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/10/54-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada demokracji bezpośredniej na tle poglądów nauki prawa konstytucyjnego i praktyki ustrojowej 25 lat obowiązywania Konstytucji

1. Jednym z istotnych problemów, przed którym stanęli twórcy obecnie obowiązującej Konstytucji, była kwestia realizacji fundamentalnej dla ustroju demokratycznego zasady suwerenności narodu. Od początku transformacji ustrojowej nie budziło większych wątpliwości, że obywatele polscy powinni nie tylko wybierać swoich przedstawicieli, ale również mieć możliwość sprawowania władzy w sposób bezpośredni. Sama demokracja bezpośrednia zyskała wręcz wymiar symboliczny, stając się, również w odbiorze społecznym , jednym z nieodłącznych elementów demokratycznego państwa. Instytucja referendum wykorzystywana była już w samym procesie przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej jako narzędzie bezpośredniej legitymacji społecznej takich kwestii, jak uzyskanie niepodległości czy zatwierdzenie nowej konstytucji. Cechą charakterystyczną przeprowadzanych referendów była zarówno wysoka frekwencja, jak i wyniki popierające dokonywane zmiany. W artykule zostanie przeprowadzona analiza interpretacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX