Zarzut nadużycia prawa podmiotowego jako środek obrony przed odstąpieniem od umowy i związanymi z nim roszczeniami – na... - OpenLEX

Walasiak Marcin, Zarzut nadużycia prawa podmiotowego jako środek obrony przed odstąpieniem od umowy i związanymi z nim roszczeniami – na przykładzie art. 635 k.c.

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/11-12/99-110
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarzut nadużycia prawa podmiotowego jako środek obrony przed odstąpieniem od umowy i związanymi z nim roszczeniami – na przykładzie art. 635 k.c.

Słowa kluczowe: zarzut nadużycia prawa podmiotowego, odstąpienie od umowy w kontekście art. 5 k.c., obrona przed odstąpieniem od umowy

1.Wprowadzenie

W orzecznictwie można odnaleźć przykłady dopuszczenia stosowania konstrukcji zarzutu nadużycia prawa podmiotowego do uprawnień kształtujących. Posługiwanie się art. 5 Kodeksu cywilnego do oceny korzystania z poszczególnych praw podmiotowych jest przedmiotem licznych wypowiedzi judykatury i przedstawicieli doktryny, co skutkowało wytworzeniem się specjalnych reguł stosowania tego przepisu. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi, czy w świetle tych zasad istnieje możliwość obrony przed odstąpieniem od umowy i związanymi z nim roszczeniami poprzez powołanie się na zarzut nadużycia prawa podmiotowego. Analizie w tym zakresie zostanie poddane ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o dzieło przyznane przez art. 635 k.c. zamawiającemu (poprzez odesłanie z art. 656 § 1 k.c. także inwestorowi).

2.Stanowisko judykatury i doktryny

O ile stosowanie art. 5k.c. jest przedmiotem licznych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX