Muzyczka Karolina, Zarządzenie wójta jako akt prawa miejscowego

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/9/31-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarządzenie wójta jako akt prawa miejscowego

Ogólna definicja konstytucyjna poprzez posłużenie się nazwą generalną (akty prawa miejscowego) i wskazanie cech istotnych, ale bez wymieniania nazw konkretnych aktów (uchwała, rozporządzenie itp.), powoduje też, że kwalifikacja danego aktu do systemu prawa powszechnie obowiązującego musi być każdorazowo przeprowadzana przy uwzględnieniu jego cech materialnych i formalnych. Nazwanie więc jakiegoś aktu wojewody rozporządzeniem, a organu stanowiącego samorządu terytorialnego – uchwałą nie wystarcza do przyjęcia, że mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego. Każdorazowo niezbędne jest ustalenie, co w praktyce może rodzić trudności, czy rzeczywiście dany akt ma charakter prawa miejscowego, a więc kto jest adresatem norm z niego wyprowadzanych (czy ma charakter powszechnie obowiązujący), na jakiej podstawie został podjęty (wskazanie normy kompetencji prawodawczej w ustawie) oraz w jaki sposób został podany do powszechnej wiadomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX