Radajewski Mateusz, Zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/5/32-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego

Zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego

Słowa kluczowe: zawieszenie sędziego, przerwa w czynnościach służbowych, prezes sądu, Minister Sprawiedliwości, odpowiedzialność dyscyplinarna

1.Wprowadzenie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 180 ust. 2 stanowi o możliwości zawieszenia sędziego w urzędowaniu. Szczegółowe kwestie dotyczące tej materii zostały uregulowane w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych , w której art. 129 jest mowa o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych. Oprócz tego, w art. 130 p.u.s.p., unormowana została pokrewna instytucja zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego . Ze względu na rzadkość jej wykorzystywania nie doczekała się ona do tej pory szczególnego zainteresowania ze strony przedstawicieli nauki prawa. Podjęcie refleksji na jej temat wydaje się jednak konieczne ze względu na wątpliwości, jakie może ona wywoływać w praktyce. Niniejszy artykuł ma na celu uzupełnienie tej luki.

2.Istota i funkcje zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych

Istotą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX