Zarządzenie na tle innych oświadczeń woli organów w procesie karnym - OpenLEX

Rogoziński Piotr, Zarządzenie na tle innych oświadczeń woli organów w procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/2/83-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarządzenie na tle innych oświadczeń woli organów w procesie karnym

Powszechnie wyróżniany podział czynności procesowych – o podstawowym znaczeniu, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym – jest dokonywany ze względu na charakter i treść. Zgodnie z nim czynności procesowe dzielą się na spostrzeżenia procesowe, czynności faktyczne i oświadczenia procesowe . Wśród oświadczeń procesowych należy wyróżnić oświadczenia wiedzy i oświadczenia woli, które dzielą się na oświadczenia postulujące i oświadczenia władcze (imperatywne). Ta ostatnia kategoria jest o tyle charakterystyczna, że odnosi się do organów procesowych, które – jako reprezentujące władzę publiczną – uprawnione są do wiążącego rozstrzygania określonych kwestii w toku postępowania. Skutkiem realizacji tego uprawnienia może być wydanie decyzji procesowej bądź polecenia. Najważniejszym rodzajem oświadczeń władczych są niewątpliwie decyzje procesowe, spośród których – obok orzeczeń (postanowień i wyroków) – dużą rolę odgrywają zarządzenia.

Co do roli orzeczeń i zarządzeń w procesie, należy wskazać,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX