Olzacki Kamil, Zarządzanie zasobami wspólnymi (common-pool resources) na obszarze metropolii

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/7-8/76-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarządzanie zasobami wspólnymi (common-pool resources) na obszarze metropolii

Metropolie stanowią naturalny obszar występowania elementów infrastruktury zaliczanych do tzw. wspólnych zasobów. Zasoby te posiadają dwie wyróżniające je cechy. Po pierwsze, ich eksploatacja prowadzi do jednoczesnego ograniczenia możliwości pobierania z nich korzyści przez inne jednostki. Po drugie, zasoby te charakteryzują się trudnością w wykluczeniu potencjalnych użytkowników z eksploatowania ich, co sprawia, że są one podatne na ryzyko degradacji wskutek nadmiernego ich wykorzystywania. W artykule autor wyjaśnił różnice pomiędzy terminami używanymi w literaturze do określenia tego rodzaju zasobów (common i common-pool resources) i wskazał na przykłady ich występowania w środowisku miejskim i metropolitalnym. W dalszej części publikacji autor przywołał reguły zarządzania zasobami wspólnymi oraz zarysował problem odpowiedniego ich stosowania w unikalnych i zróżnicowanych warunkach środowiska metropolitalnego. Cel prezentowanego artykułu stanowiła ocena dopuszczalności bezpośredniego stosowania zbioru reguł zarządzania zasobami wspólnymi na obszarze metropolii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX