Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/9/30-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarządzanie doświadczeniami pracowników

Jak stwarzać możliwości uczenia się i budować zaangażowanie pracowników w poszerzanie swoich kompetencji? Jednym z zyskujących na popularności trendów w rozwoju organizacji jest próba zrozumienia, jak doświadczenie pracownika (ang. employee experience), które wynika z jego codziennej pracy, można połączyć z doświadczeniem klienta (ang. customer experience). Wysoce zaangażowani pracownicy pomagają w osiągnięciu organizacjom dwa i pół raza większych wzrostów sprzedaży, niż ma to miejsce w organizacjach z niskim wskaźnikiem zaangażowania .

W świetle tak mocnej korelacji między zaangażowanymi zespołami a poprawą wyników finansowych nie jest zaskakujące, że organizacje starają się znaleźć punkty wspólne dla doświadczeń pracowników i klientów. Kluczowe okazuje się zrozumienie tej relacji i zarządzenie nią: jak lepiej wykorzystać zaangażowanie zespołów w budowaniu lojalności klientów? Jak zbudować silną pozycję i wizerunek praco-dawcy, który będzie łączył oba te doświadczenia?

Klienci nie są...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację