Sidor-Rządkowska Małgorzata, Zarządzać bez oceniania?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2018/7/13
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarządzać bez oceniania?

Czy tworzenie systemów ocen pracowników można uznać za działanie racjonalne? Odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Trudno znaleźć zagadnienie, które wywołuje tak silne emocje, skłaniając do wypowiadania najbardziej nawet skrajnych poglądów. Ich znanym wyrazicielem był William Edwards Deming. Nazwał on system ocen okresowych jedną z „siedmiu śmiertelnych chorób zarządzania”, których zwalczaniu z zaangażowaniem się poświęcał.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele głosów nawiązujących, w sposób mniej lub bardziej świadomy, do tych poglądów. Jednym z najgłośniejszych jest praca Samuela A. Culberta oraz Lawrence’a Routa „Skończ z okresową oceną pracowników!” . Ten wyrazisty tytuł kryje skromną zawartość – autorzy proponują zastąpienie pojęcia „ocena pracownika” pojęciem „diagnoza pracownicza”. Opiera się ona na dialogu przełożonego z podwładnym. Trudno uznać tę tezę za rewolucyjną. Od dawna wiadomo, że ocena to nie sąd nad pracownikiem, lecz dostarczenie zainteresowanemu wyczerpujących...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX