Karwatowicz Grzegorz, Odachowski Jarosław, Zarząd województwa jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/7-8/110-119
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zarząd województwa jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym

W ramach perspektywy finansowej 2007–2013 pozycja prawna samorządu województwa może być rozpatrywana zarówno z punktu widzenia beneficjenta realizującego projekty współfinansowane ze środków unijnych, jak i instytucji zajmujących się ich wdrażaniem. Artykuł jest poświęcony drugiej kwestii, czyli pełnienia przez zarządy województw funkcji instytucji zarządzającej regionalnymi programami operacyjnymi. Autorzy w szczególności zwracają uwagę na określenie podstawy prawnej pełnienia rozważanej funkcji oraz związane z nią obowiązki zarządu województwa, a także odpowiedzialność za program operacyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX