Matsiyeuskaya Anna, Zarząd w spółce partnerskiej po nowelizacjach

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/10/40-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarząd w spółce partnerskiej po nowelizacjach

Kodeks spółek handlowych w ostatnim czasie doczekał się aż dwóch nowelizacji wpływających na sytuację zarządu spółki partnerskiej. Pierwsza z nich polega na umożliwieniu zastosowania art. 18 k.s.h. do członków zarządu spółki partnerskiej, druga – ingeruje w kwestię składu zarządu spółki partnerskiej, wprowadzając wymóg powołania w skład zarządu co najmniej jednego partnera. Uchwalone nowelizacje są pierwszą ingerencją ustawodawcy w sytuację zarządu spółki partnerskiej od momentu wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych. Artykuł stanowi próbę oceny wprowadzonych regulacji przez pryzmat ich wpływu na funkcjonowanie zarządu w spółce partnerskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX