Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/10/91-104
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarys problematyki odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych w postaci wpisów umieszczanych na forach internetowych

Stwierdzenie, że bardzo duża część aktywności ludzkiej jest realizowana w ramach sieci komputerowej Internet, jest truizmem. Taką aktywnością jest w szczególności prowadzenie dyskusji przez internautów za pośrednictwem różnego rodzaju portali. Użytkownicy Internetu, uczestnicząc w wymianie informacji lub opinii, zamieszczają na portalach internetowych wpisy, które częstokroć mogą być uznane za naruszające dobra osobiste osób trzecich. W przypadku zamieszczenia na portalu przez użytkownika Internetu wpisu, który te dobra narusza, niejednokrotnie bardzo utrudnione jest ustalenie jego danych osobowych, co w konsekwencji może prowadzić do sytuacji, że ochrona z art. 23 i 24 k.c. w odniesieniu do naruszenia dóbr osobistych staje się iluzoryczna.

Niniejszy tekst stanowi analizę obecnego stanu prawnego w zakresie wskazania podstawy prawnej odpowiedzialności za umieszczanie tego rodzaju treści na portalach. Przede wszystkim, na podstawie analizy orzecznictwa, należy odpowiedzieć na pytanie,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?