Piaskowska Olga Maria, Zarys odpowiedzialności kontraktowej mediatora

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/12/22-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarys odpowiedzialności kontraktowej mediatora

Mediacja staje się coraz bardziej powszechna. Możliwość jej przeprowadzenia przewidują w chwili obecnej zarówno procedura cywilna, jak i karna oraz administracyjna. I choć cel mediacji na gruncie każdej z nich jest inny, samą instytucję należy traktować jako jednolitą. Z tego też względu w artykule odwołano się do rozwiązań funkcjonujących w każdej z tych procedur. Niezależnie jednak od celu, w każdym przypadku w postępowaniu mediacyjnym bierze udział osoba trzecia (mediator), a pomiędzy uczestnikami mediacji i mediatorem powstaje więź obligacyjna. Z tego też względu kwestią istotną, także z praktycznego punktu widzenia, pozostaje problematyka odpowiedzialności cywilnej (umownej) mediatora oraz jej podstaw. Rozważenie tej kwestii wymagało omówienia sposobu powstania więzi obligacyjnej, która powstaje w związku ze skierowaniem sprawy do postępowania mediacyjnego. Omówiono także charakter prawny umowy o mediację oraz problematykę obowiązków mediatora, mając jednocześnie na względzie kwalifikacje, jakich od osób prowadzących mediację wymaga się na gruncie każdej z procedur. Wszystkie te zagadnienia pozwalają na zakreślenie problematyki odpowiedzialności kontraktowej mediatora, jej źródeł oraz scharakteryzowania należytej staranności, jaką podczas mediacji powinien się on wykazać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX