Rzewuski Maciej, Zapis windykacyjny jako podstawa wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/5/73-82
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zapis windykacyjny jako podstawa wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej

Wprowadzenie zapisu windykacyjnego do polskiego prawa spadkowego nastąpiło 23 października 2011 r., tj. z chwilą wejścia w życie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw . Już od momentu powstania nowa instytucja budzi szereg wątpliwości zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. W dalszej części pracy postaram się zwrócić uwagę właśnie na aspekt praktyczny legatum per vindicationem, a konkretnie przeanalizuję wybrane kwestie związane z postępowaniem wieczystoksięgowym. W tym celu należy poczynić kilka uwag ogólnych tytułem wprowadzenia.

Głównym powodem nowelizacji księgi IV Kodeksu cywilnego z 18 marca 2011 r. było zapewnienie spadkodawcy możliwości wywierania bezpośredniego wpływu na podział jego majątku na wypadek śmierci . Ewentualność taką zapewnia właśnie zapis windykacyjny. Zgodnie z regulacją art. 9811 § 1k.c., w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX