Bugowski Łukasz K., Czech Marta, Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w urzędach gmin w województwie podlaskim – aspekty finansowe i prawne

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/11/60-71
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w urzędach gmin w województwie podlaskim – aspekty finansowe i prawne

Ponad dwuletni okres stosowania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami skłonił do zbadania tej problematyki w urzędach gmin w województwie podlaskim. W artykule zostaną przedstawione wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych, wskazane będą również problemy na gruncie finansów i prawa, z jakimi spotykają się podmioty publiczne na etapie realizowania wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX