Grotkowska Katarzyna, Zaostrzone reguły gry. Sytuacja rodzin osób uzależnionych od hazardu

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/5/10-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zaostrzone reguły gry. Sytuacja rodzin osób uzależnionych od hazardu

Słowa kluczowe: hazard, rodzina, uzależnienie

1.Wstęp.
Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie treści kompletu normatywnego dla osiągnięcia dwóch celów: ochrony przed uzależnieniem od hazardu oraz ochrony rodziny uzależnionego od hazardu na podstawie ustawy z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw .

Cele sformułowałam w oparciu o deklarację ustawodawcy zawartą w uzasadnieniu do u.z.g.h., w którym to ustawodawca wprost podaje, iż jego zamiarem jest ochrona społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu . Tak opisaną intencję można rozumieć na dwa sposoby: jako ochronę osoby przed możliwością uzależnienia się od hazardu oraz jako ochronę społeczeństwa przed skutkami uzależnienia niektórych jego członków. W obrębie drugiego rozumienia postanowiłam zawęzić krąg chronionych osób do rodziny uzależnionego z tego powodu, że to właśnie rodzina najdotkliwiej odczuwa skutki uzależnienia.

Źródłami reguł sformalizowanych poza u.z.g.h. są: Kodeks...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX