Ostałowski Jakub, Zaniechanie informacyjne banku jako podstawa roszczeń konsumenta dotyczących umowy kredytu denominowanego we franku szwajcarskim

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/4/27-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zaniechanie informacyjne banku jako podstawa roszczeń konsumenta dotyczących umowy kredytu denominowanego we franku szwajcarskim

W opracowaniu dokonano analizy prawno-ekonomicznej związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych indeksowanych (denominowanych) we franku szwajcarskim w szerszym kontekście ekonomicznym (kryzys gospodarczy) z uwzględnieniem czynników wpływających na kursy walut i specjalnego statusu franka szwajcarskiego na rynku walutowym (waluta „safe haven”). Przedstawiono zakres i przebieg tego procesu w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku w Polsce z uwzględnieniem towarzyszących zjawisk ekonomicznych. Określona została istota tzw. kredytów „frankowych”. W artykule przedstawiono podstawy ewentualnych roszczeń zmierzających do przekształcenia stosunku prawnego, które konsumenci – kredytobiorcy mogą podnosić wobec banków w kontekście przepisów ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX