Zamówienia publiczne a COVID-19. Analiza zmian - OpenLEX

Sobieraj Izabella, Zamówienia publiczne a COVID-19. Analiza zmian

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/10/74-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zamówienia publiczne a COVID-19. Analiza zmian

Słowa kluczowe: pandemia, zamówienia publiczne, COVID-19, zmiany legislacyjne

1.Wstęp

Wybuch epidemii choroby zakaźnej COVID-19 skłonił polskiego ustawodawcę do przyjęcia aktów prawnych mających na celu nie tylko ochronę zdrowia, lecz także sytuacji gospodarczej kraju. Zamówienia publiczne stanowią istotny instrument regulujący gospodarkę, dlatego część tych przepisów odnosi się bezpośrednio właśnie do instytucji zamówień publicznych.

Artykuł ma na celu ukazanie najważniejszych zmian, które miały służyć uelastycznieniu procedury udzielenia zamówienia. Istotne miejsce zajmują wśród nich wytyczne organów nadzoru nad systemem zamówień publicznych, tj. Komisji Europejskiej oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Stanowią one swego rodzaju „ukłon” w stronę obu stron postępowania. W praktyce przyjęte zasady w znacznym stopniu sankcjonują obowiązujące dotychczas rozwiązania (powtórzone w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych ) i stanowią zachętę do korzystania z nich zarówno przez zamawiających, jak i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX