Głuchowski Michał, Zakres zgody na czynność seksualną przy przestępstwie zgwałcenia z użyciem podstępu

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/11-12/186-201
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres zgody na czynność seksualną przy przestępstwie zgwałcenia z użyciem podstępu

Słowa kluczowe: zgwałcenie, podstęp, zgoda, wolność seksualna, czynność seksualna

1.Wprowadzenie

Podstęp jest obok przemocy i groźby bezprawnej jednym z trzech wielkich wrogów autonomii . Dlatego ta triada środków wywierania wpływu nieprzypadkowo znalazła się w przesłankach przestępstwa zgwałcenia z art. 197 Kodeksu karnego . Choć ustawodawca nie wyraził tego wprost w treści przepisu, brak zgody na czynność seksualną jest kluczowym znamieniem tego przestępstwa. O ile przy stereotypowym zgwałceniu z użyciem przemocy ocena zgody dysponenta dobrem zazwyczaj nie przysparza dogmatycznych trudności, o tyle znacznie większe wyzwanie stanowi zgoda uzyskana w drodze podstępu . Orzecznictwo i doktryna wypracowały obszerną kazuistykę przy ocenie, kiedy wprowadzenie w błąd będzie skutkowało odpowiedzialnością karną za zgwałcenie. Instytucja zgody nie zajmuje jednak w tamtejszych rozważaniach centralnej pozycji. Niniejszy artykuł proponuje odejście od powszechnie przyjętej normatywnej oceny podstępu i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX