Artykuły
Opublikowano: PS 2019/6/47-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa, zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej

1.Wprowadzenie

Zakres zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej stanowi zagadnienie, które wywołuje kontrowersje w doktrynie oraz w orzecznictwie, głównie za sprawą uzasadnienia uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 21.12.2007 r. , w którym zawarto stwierdzenie, że zdolność ta została ograniczona do praw i obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną. O ile uchwała ta zakończyła spory co do podmiotowości prawnej wspólnoty mieszkaniowej, przesądzając o posiadaniu przez nią statusu tzw. ułomnej osoby prawnej, o tyle stała się zarazem przyczynkiem do formułowania tez o ograniczonej zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej.

W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy nadmienił, że „w obowiązującym stanie prawnym nie występuje tzw. specjalna zdolność prawna osób prawnych, wyrażany jest zatem pogląd, że zdolność prawna osoby prawnej, a także osoby ustawowej (por. art. 331 Kodeksu cywilnego ), może zostać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?