Łabuzińska Anna, Zakres zastosowania sankcji w polskim prawie podatkowym

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/5/10-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres zastosowania sankcji w polskim prawie podatkowym

Artykuł stanowi próbę analizy zakresu zastosowania sankcji podatkowych w polskim porządku prawnym wraz ze zwróceniem uwagi na poziom legislacji w tym zakresie. Autorka rozpatruje wybrane instytucje prawa podatkowego pod kątem ich kwalifikacji jako różnych rodzajów sankcji podatkowych, co pozwoli ukazać różnorodność tych mechanizmów, a tym samym zakres zastosowania sankcji i instytucji o charakterze sankcyjnym w polskim prawie podatkowym. W związku z tym w pracy krótko omówiono także problem odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej oraz zbiegu sankcji i odpowiedzialności karnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX