Zakres stosowania załącznika do uchwał organów samorządu terytorialnego na tle Zasad techniki prawodawczej - OpenLEX

Brzeziński Jacek, Zakres stosowania załącznika do uchwał organów samorządu terytorialnego na tle Zasad techniki prawodawczej

Artykuły
Opublikowano: ST 2006/11/22-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres stosowania załącznika do uchwał organów samorządu terytorialnego na tle Zasad techniki prawodawczej

Ostatni rok upłynął pod znakiem rodzącej się dyskusji nad koncepcją zakładającą, iż Zasady techniki prawodawczej (dalej: ZTP) same w sobie są wystarczającą podstawą do stwierdzania niezgodności z prawem aktów prawa miejscowego stanowionego przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w sytuacjach, gdy załącznik do uchwały zawiera rozstrzygnięcia merytoryczne. Koncepcja ta znalazła swój wyraz w próbie wprowadzenia nowej linii orzecznictwa administracyjnego w latach 2003-2004, zaprezentowanego przez środowisko wrocławsko-opolskie. Miałaby ona polegać na, po pierwsze, ugruntowaniu koncepcji, iż organy samorządu terytorialnego nie mogą stanowić przepisów prawa miejscowego w załączniku do uchwały, lecz wyłącznie w treści uchwały, po drugie, nadaniu ZTP pozycji na tyle silnej, że stanowiłyby one samodzielną podstawę, niejako źródło prawa, pozwalające uchylać niezgodne z nimi uchwały.

Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania alternatywnego ujęcia tego zagadnienia i zaproponowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX