Kurek Justyna, Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dyrektywy 2016/680/UE - wyzwania związane z wyodrębnieniem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/5/43-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dyrektywy 2016/680/UE - wyzwania związane z wyodrębnieniem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego

Pojęcie bezpieczeństwa narodowego jest kluczowe dla rozdzielenia kompetencji prawodawczych Unii Europejskiej i państw członkowskich. W prawie pierwotnym UE pojęcie to nie zostało jednak zdefiniowane. Ponadto, obok sformułowania „bezpieczeństwo narodowe” w prawie UE pojawiają się często pojęcia bliskoznaczne lub zbliżone zakresowo (np. bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa czy obrona narodowa), w zakresie których Unia może posiadać kompetencje do stanowienia prawa. Precyzyjne zdefiniowanie pojęcia bezpieczeństwa narodowego i wyłącznych kompetencji państw członkowskich UE związanych z jego zapewnieniem będzie odgrywać istotną rolę w procesie transpozycji zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów dyrektywy 2016/680/UE do prawa krajowego. Celem niniejszego artykułu jest rozpoczęcie dyskusji i spojrzenie na pojęcie „bezpieczeństwa narodowego” przez pryzmat doktryny nauk o bezpieczeństwie – interdyscyplinarny kontekst może przyczynić się do precyzyjniejszego zdefiniowania zakresu stosowania dyrektywy przez polskiego ustawodawcę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX