Artykuły
Opublikowano: PP 2011/10/39-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty albo czy dwa postępowania są lepsze niż jedno

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty, złożony w zakresie zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa, tj. w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., wszczyna postępowanie podatkowe. Problem zakresu tego postępowania, charakteryzujący się znaczną doniosłością teoretyczną i praktyczną, jest przedmiotem kontrowersji orzeczniczych. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie poglądu, iż zakres ten jest tożsamy z zakresem postępowania w sprawie zobowiązania podatkowego, oraz jego konfrontacja z argumentacją przytaczaną w orzecznictwie sądowym na poparcie stanowiska odmiennej treści.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?