Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/3/43-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z uwzględnieniem rozwiązań przyjmowanych na tle prawa niemieckiego

Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 21 ust. 1 prawo upadłościowe i naprawcze ) stanowi – obok zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności karnej – środek prawny mający sprawić, że zobowiązane do tego mocą ustawy osoby w odpowiednim czasie dochowają ciążącego na nich obowiązku . Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości związanych z określeniem zakresu tej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem bogatych wniosków wyciągniętych w przedmiotowym zakresie na obszarze obowiązywania prawa niemieckiego .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?