Pawlak Lidia Ewa, Zakres i zasadność wykorzystania sankcji karnych w prawie pracy

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/7/86-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres i zasadność wykorzystania sankcji karnych w prawie pracy

Prawo pracy jako odrębna dziedzina prawa wyłoniło się częściowo z prawa cywilnego , częściowo zaś z prawa publicznego , toteż występują w nim głównie przepisy o charakterze typowym dla tych gałęzi prawa. Właściwość tę dostrzegał m.in. W. Szubert, który twierdził, iż prawo pracy, będąc związane genetycznie z prawem cywilnym i administracyjnym, korzysta z wielu metod wykształconych przez te gałęzie prawa, przystosowując je do swoich potrzeb; to właśnie "symbioza różnych metod dostosowanych do szczególnych właściwości przedmiotu, jakim są społeczne stosunki pracy, jest cechą charakterystyczną prawa pracy". Wprawdzie najsilniejszy wyraz w prawie pracy znajdują metody cywilna i administracyjna, lecz jednak, w opinii W. Szuberta, jest tu miejsce także dla sankcji karnych, a jako przykład autor ten wskazywał przestępstwa przewidujące odpowiedzialność karną za zachowania godzące w uprawnienia pracownicze .

Miejsce odpowiedzialności karnej w prawie pracy W. Szubert uzasadniał więc...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX