Nita-Światłowska Barbara, Zakres czasowy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/1/32-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres czasowy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Słowa kluczowe: rejestr sprawców przestępstw seksualnych, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, retroaktywność prawa

1.Uregulowania międzyczasowe w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Wejście w życie z dniem 1.10.2017 r. ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym , zaktualizowało pytanie o zasięg czasowy jej obowiązywania.

Trudności interpretacyjne wiążą się tu z tym, że w rozdziale 7 ustawy – „Przepisy przejściowe i końcowe” znajdują się dwie jednostki redakcyjne, które nie są ze sobą spójne.

Zawarty we wskazanym powyżej rozdziale 7 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym art. 30 wyraża regułę intertemporalną rozstrzygającą kwestię stosowania uregulowań zawartych w tej ustawie do zdarzeń z przeszłości, tj. sprzed dnia jej wejścia w życie. Zgodnie z tym przepisem: „W sprawach o czyn, o którym mowa w art. 2, jeżeli czyn ten został popełniony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy