Zakłócenie przetargu publicznego na zakup asortymentu medycznego (art. 305 k.k.) - OpenLEX

Wąsik Damian, Zakłócenie przetargu publicznego na zakup asortymentu medycznego (art. 305 k.k.)

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/2/31-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakłócenie przetargu publicznego na zakup asortymentu medycznego (art. 305 k.k.)

Streszczenie

Przestępstwa określone w art. 305 k.k., polegające na zakłóceniu przebiegu przetargu publicznego, w skrajnych przypadkach mogą godzić w podstawy ekonomiczne państwa, jak również mogą mieć wpływ na zachwianie finansów publicznych. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wagi zachowania bezstronności w prowadzeniu przetargów na zakup wyrobów medycznych i produktów leczniczych, respektowania zasad uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych, a także określenie – w oparciu o konkretne przykłady – zakresu prowadzenia postępowania dowodowego o przestępstwa z art. 305 k.k. W publikacji zaprezentowano najistotniejsze – z punktu widzenia metodyki prowadzenia śledztw tego typu – zagadnienia, wymagające wyjaśnienia z perspektywy ustalenia ewentualnej odpowiedzialności karnej sprawców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX