Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - OpenLEX

Szewczyk Helena, Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Artykuły
Opublikowano: ST 2012/11/62-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Opracowanie ukazuje istniejące rozwiązania prawne w zakresie ochrony przed korupcją w jednostkach samorządu terytorialnego zawarte w ustawie z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Autorka omawia ustawową regulację zakazu zatrudniania krewnych i powinowatych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy, oraz obowiązku powstrzymywania się od zajęć dodatkowych przez pracowników samorządowych. Z kolei regulacja prawna obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych zawarta w ustawie stanowi jedno z istotnych ograniczeń antykorupcyjnych w polskim ustawodawstwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX