Jasińska Katarzyna, Zakaz reklamy aptek a opieka farmaceutyczna i programy lojalnościowe

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2015/4/108-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakaz reklamy aptek a opieka farmaceutyczna i programy lojalnościowe

Od 1.01.2012 r. w polskim prawie istnieje kontrowersyjny przepis całkowicie zakazujący reklamy aptek i ich działalności. Spośród wielu zarzutów podnoszonych przez przeciwników nowej regulacji pojawił się i taki, że zakaz reklamy aptek w obecnym kształcie uniemożliwia prowadzenie opieki farmaceutycznej w aptekach, podczas gdy sprawowanie przez farmaceutów opieki farmaceutycznej składa się na świadczenie usług farmaceutycznych. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy powyższe obawy są uzasadnione, przede wszystkim w świetle najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA). W dalszej kolejności, w związku z tym, że opieka farmaceutyczna zaczęła być często wykorzystywana jako element programów lojalnościowych w celu dostosowania dotychczasowych strategii marketingowych do nowych realiów prawnych, w artykule zostanie dokonana kwalifikacja jednego z narzędzi komunikacji marketingowej, jakim jest program lojalnościowy, z punktu widzenia regulacji zakazującej reklamy aptek i ich działalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX