Morawski Filip, Zakaz przemieszczania się w związku z pandemią COVID-19 w świetle konstytucyjnego prawa do poruszania się

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/9/7-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakaz przemieszczania się w związku z pandemią COVID-19 w świetle konstytucyjnego prawa do poruszania się

Słowa kluczowe: COVID-19, zakaz przemieszczania się, Konstytucja RP, zgodność z konstytucją

1.Uwagi wstępne

Postępujący rozwój pandemii COVID-19 determinuje władze publiczne do podjęcia działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i będących jego konsekwencją zachorowań. Nie ulega wątpliwości, że wystąpienie nadzwyczajnie trudnej sytuacji zdrowotnej, w celu ograniczenia jej skutków i przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, wymaga wprowadzenia określonych rygorów, pośrednio skutkujących pewnymi ograniczeniami praw i wolności obywatelskich. Dynamizm rozprzestrzeniania się choroby wymaga co najmniej równie dynamicznych działań władzy publicznej, zaś wzgląd na zdrowie obywateli determinuje podejmowanie stanowczych i skutecznych kroków.

Aktywność władzy publicznej na tym polu wskazuje na rozumienie powagi sytuacji. W ostatnich dniach przyjmowane są wszechstronne działania, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19. O ile potrzeba wprowadzenia stosownych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX