Ziętek-Capiga Aleksandra, Zakaz powierzania określonych zadań osobom emerytowanym a dyskryminacja ze względu na wiek

Artykuły
Opublikowano: PiZS 2020/10/50-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.