Zagrożenie karne za podżeganie i pomocnictwo - OpenLEX

Stefańska Blanka Julita, Zagrożenie karne za podżeganie i pomocnictwo

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/12/20-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zagrożenie karne za podżeganie i pomocnictwo

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów kodeksu karnego regulujących wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo. Omówione zostało ustawowe zagrożenie za podżeganie i pomocnictwo, jakie było przewidziane w kodeksach karnych z 1932 i 1969 r. oraz w aktualnie obowiązującym kodeksie karnym. Zwraca się uwagę, że sądowy na wymiar kary za te formy zjawiskowe oraz szczególne regulacje uzależniające wymiar kary od zaawansowania realizacji czynu zabronionego przez sprawcę bezpośredniego świadczą o ich akcesoryjnym charakterze w zakresie kary. Szczególną uwagę poświęcono czynnemu żalowi podżegacza i pomocnika, wyrażającego się w dobrowolnym zapobieżeniu dokonania czynu zabronionego lub dobrowolnym podjęciu starań o jego zapobieżenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX