Zagadnienia problemowe dotyczące spółek handlowych w bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego - OpenLEX

Popardowski Paweł, Zagadnienia problemowe dotyczące spółek handlowych w bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2020/1/7-19
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Zagadnienia problemowe dotyczące spółek handlowych w bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego

W niniejszym przeglądzie orzecznictwa zostaną omówione trzy orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące spółek handlowych. Zostały one wydane w 2019 r. Stanowią więc przejaw bieżących odniesień Sądu Najwyższego do problematyki funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym. Analizowana w nich materia problemowa jest zróżnicowana. Obejmuje zagadnienia dotyczące: przedawnienia roszczeń wierzyciela spółki osobowej kierowanego przeciwko jej wspólnikom, wpływu zabezpieczenia ustanowionego na podstawie art. 23 ust. 1 u.s.z.u.s. na połączenie spółek przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ) oraz rozwiązania spółki z o.o. z powołaniem się na występujący konflikt między wspólnikami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX