Nesterowicz Mirosław, Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz poszkodowanych w stanie wegetatywnym na skutek śpiączki mózgowej (na tle wyroku Sądu Najwyższego z 16.04.2015 r., I CSK 434/14)

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/6/21-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz poszkodowanych w stanie wegetatywnym na skutek śpiączki mózgowej (na tle wyroku Sądu Najwyższego z 16.04.2015 r., I CSK 434/14)

1. W ostatnich kilkudziesięciu latach zdarza się, że osoby ciężko poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, w następstwie zabiegów medycznych czy przy porodzie, dzięki wielkiemu postępowi technologii i wiedzy medycznej pozostają przy życiu, co dawniej nie było możliwe. Cena tego jest jednak bardzo wysoka, osoby te znajdują się często w stanie wegetatywnym na skutek uszkodzenia mózgu, śpiączki mózgowej (coma), nie reagują na bodźce zewnętrzne, nie mają świadomości i kontaktu z otoczeniem, czasami zachowane są tylko reakcje odruchowe. Uszczerbek na zdrowiu takich osób jest trwały, a szanse na wybudzenie niewielkie, wymagają one stałej rehabilitacji oraz ciągłej opieki i pomocy osób trzecich.

W procesach odszkodowawczych wytoczonych przez osoby bliskie w imieniu tych poszkodowanych nie budzi wątpliwości przyznanie im pokrycia kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji oraz renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Kontrowersyjne jest natomiast roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX