Zadośćuczynienie jako sankcja w odpowiedzialności kontraktowej z perspektywy prawa pracy - OpenLEX

Raczkowski Michał, Zadośćuczynienie jako sankcja w odpowiedzialności kontraktowej z perspektywy prawa pracy

Artykuły
Opublikowano: PPH 2011/12/52-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zadośćuczynienie jako sankcja w odpowiedzialności kontraktowej z perspektywy prawa pracy

Od pewnego czasu toczy się w literaturze prawa cywilnego coraz bardziej ożywiona dyskusja na temat dopuszczalności naprawienia szkody niemajątkowej wynikającej z niewykonania zobowiązania. Omawiany jest przy tym wpływ orzecznictwa europejskiego oraz rozwiązania porównawcze. Z pewną przykrością można zaobserwować natomiast niechęć do sięgania do dorobku pokrewnej prawu cywilnemu gałęzi polskiego systemu prawnego, jaką stanowi prawo pracy. Spojrzenie z tej perspektywy i przypomnienie rozwiązań prawa pracy i ubezpieczeń społecznych właśnie w zakresie naprawy szkód niemajątkowych może stanowić istotny argument przemawiający za dopuszczeniem tego rodzaju odpowiedzialności. Przemawia za tym prawie stuletni dorobek prawa pracy w zakresie naprawy szkód, wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uzupełniony nowymi rozwiązaniami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX