Zadłużenie spółek komunalnych - szanse i zagrożenia. Drugi etap badań - OpenLEX

Babczuk Arkadiusz, Zadłużenie spółek komunalnych - szanse i zagrożenia. Drugi etap badań

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/6/41-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zadłużenie spółek komunalnych - szanse i zagrożenia. Drugi etap badań

W celu wykonywania swoich zadań jednostki samorządu terytorialnego tworzą różnego rodzaju jednostki organizacyjne. Jedną z ich form mogą być spółki prawa handlowego. Ich wykorzystanie w procesach rozwoju lokalnego oraz regionalnego może być źródłem wielu korzyści dla wspólnoty samorządowej, niesie jednak także wiele zagrożeń. Najważniejsze wiążą się z ryzykiem niekontrolowanej ekspansji zadłużenia tych spółek. Nie podlega ono wprawdzie ograniczeniom ustawowym, jednak może istotnie rzutować na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?