Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rola wydatków na ochronę zdrowia z budżetu państwa - OpenLEX

Dąbrowski Kamil, Lubińska Teresa, Węgrzyn Maria, Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rola wydatków na ochronę zdrowia z budżetu państwa

Artykuły
Opublikowano: FK 2020/5/22-32
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rola wydatków na ochronę zdrowia z budżetu państwa

Celem artykułu jest ocena zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kontekście zadłużenia całego sektora finansów publicznych oraz analiza wydatków na ochronę zdrowia według kryterium grup ekonomicznych. Kryterium to umożliwiło ocenę roli transferów w finansowaniu ochrony zdrowia. Wnioski z analizy wykazały stabilny udział zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w długu sektora finansów publicznych oraz stabilny poziom zobowiązań wymagalnych. W odniesieniu do transferów wykazano wysoką dynamikę wzrostu dotacji i subwencji z części 46 budżetu państwa. Środki te odegrały stabilizującą rolę w gospodarce finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych jednostek ochrony zdrowia. Wykorzystano metodę analizy dokumentów budżetowych oraz statystyki opisowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX