Żądanie ewentualne w postępowaniu cywilnym - OpenLEX

Misztal-Konecka Joanna, Żądanie ewentualne w postępowaniu cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/4/120-134
Autor:
Rodzaj: artykuł

Żądanie ewentualne w postępowaniu cywilnym

1. Wprowadzenie. Problematyka żądania ewentualnego (pomocniczego) nie cieszyła się dotychczas wystarczającym zainteresowaniem doktryny , choć obserwacja praktyki wymiaru sprawiedliwości ostatnich lat pozwala wysnuć wniosek, że podmioty inicjujące postępowanie cywilne chętnie korzystają z tej instytucji procesowej. Znamienne jest, że kodeks postępowania cywilnego z 1964 r., podobnie zresztą jak jego poprzednik z 1930 r. , pomimo sporów toczonych w doktrynie przedwojennej , nie zawiera regulacji dopuszczającej lub wykluczającej zawarcie w pozwie lub wniosku wszczynającym postępowanie żądań ewentualnych , ani też określenia zasad orzekania o tak zgłoszonych żądaniach. Równocześnie, co oczywiste, przedmiot postępowania cywilnego, a zatem zakreślony przez powoda lub wnioskodawcę przedmiot rozpoznania i rozstrzygnięcia sądu, należy do zagadnień fundamentalnych, co uzasadnia jego głębszą analizę .

2. Kumulacja roszczeń w postępowaniu cywilnym. Polskie prawo procesowe nie stroni od...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX