Zmełty Magdalena, Zadania samorządu terytorialnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/9/76-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zadania samorządu terytorialnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Autorka w artykule omawia nałożone na jednostki samorządu terytorialnego zadania własne i zlecone związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9.06.2011 r., mające na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zwracając uwagę na trudności pojawiające się w wykonywaniu zadań, dotyczące finansowania instytucji bądź kwalifikacji osób, którym powierzono ich realizację, autorka dochodzi do wniosku, że zmiana polityki prorodzinnej i wprowadzenie nowego systemu pomocy rodzinie, dzięki zaangażowaniu ze strony jednostek samorządu terytorialnego, daje szansę na poprawę losu rodzin zmagających się z poważnymi problemami rodzinnymi, zaś odpowiednio rozwinięte i wyposażone placówki wpierające pozwalają na udzielenie odpowiedniej w stosunku do potrzeb pomocy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX